Pewność Dokładność Profesjonalizm

Dla Klientów

W ArcusLink cenimy długofalową współpracę. Wszystkie zlecenia realizujemy z najwyższą starannością, stosując sprawdzone procedury. Stałym klientom proponujemy uzgodnienie indywidualnych warunków realizacji tłumaczeń, rabaty cenowe oraz indywidualne warunki płatności.

Zasady współpracy regulują Ogólne Warunki Współpracy oraz stosowane przez nas polityki: zapewnienia jakości i zachowania poufności, a zasady przetwarzania powierzonych nam danych są zgodne z rozporządzeniem RODO. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tych dokumentów.

Oprócz standardowych usług, podejmujemy się również zleceń nietypowych. Pomagamy przy nawiązywaniu pierwszych kontaktów z nowymi kontrahentami z zagranicy, sprawdzamy poziom językowy kandydatów do pracy czy dzwonimy do zagranicznych partnerów naszych klientów, aby przeprowadzić zleconą rozmowę. Jesteśmy otwarci i z chęcią uczestniczymy w działaniach nieszablonowych.

Zapraszamy do współpracy.

Poufność

Ogólne Warunki Świadczenia Usług przyjęte w ArcusLink chronią prawa naszych klientów nie tylko w zakresie terminowej i prawidłowej realizacji ich projektów tłumaczeniowych, ale także w zakresie zachowania poufności przekazywanych nam materiałów.Zarówno pracownicy firmy ArcusLink jak i tłumacze pracujący nad realizacją projektów, są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji udostępnionych nam przez klientów w procesie tłumaczenia.

Firma ArcusLink Tłumaczenia Specjalistyczne s.c. zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich materiałów i informacji uzyskanych od klienta w toku realizacji tłumaczenia. Informacje, o których mowa mogą być przekazane jedynie bezpośrednim współpracownikom Wykonawcy, tj. tłumaczom, korektorom i konsultantom pracującym nad danym zleceniem, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

Dla tłumaczy

ArcusLink zaprasza do współpracy doświadczonych tłumaczy pisemnych i ustnych wszystkich języków, specjalizujących się w konkretnych dziedzinach. Aby zostać naszym tłumaczem należy przesłać swoją aplikację, uwzględniającą specjalizacje, na adres biuro@arcuslink.pl

W tytule maila proszę wpisać języki, z i na które Państwo tłumaczycie oraz miejsce zamieszkania.

Aplikacja powinna obejmować informacje o wykształceniu, opis doświadczenia zawodowego oraz referencje od agencji tłumaczeniowych lub od klientów instytucjonalnych. Osoby nieposiadające wystarczających referencji zostaną poproszone o napisanie próbek z wybranych przez siebie dziedzin. Podejmujemy współpracę wyłącznie z osobami, które podpiszą zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji i danych pozyskanych od firmy ArcusLink w toku realizacji zleceń tłumaczeniowych.

Dla studentów

– STAŻE I PRAKTYKI

Nasze biuro wspiera młodych tłumaczy. Jesteśmy partnerem Uniwersytetu Łódzkiego oraz miejskiego programu Młodzi w Łodzi.

Oferujemy praktyki studenckie i staże zarówno w dziale obsługi klienta jak i w dziale sprzedaży i marketingu. Począwszy od 19.04.2011 w ramach współpracy nawiązanej z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych ArcusLink umożliwia odbywanie praktyk tłumaczeniowych najlepszym studentom studiującym na kierunkach o profilu translatorskim.

Osoby zainteresowane mogą składać swoje aplikacje na adres: biuro@arcuslink.pl