Tłumaczenia pisemne

Wykonujemy tłumaczenia z i na 50 języków, w ponad 70 branżach.

Tryb zwykły

Podstawowy tryb wykonywania tłumaczeń pisemnych – zakłada przetłumaczenie pierwszych 10 stron rozliczeniowych dokumentu w ciągu 3 dni roboczych, a każde następne 10 stron rozliczeniowych w ciągu kolejnego 1 dnia roboczego.

Tryb pilny

W trybie pilnym czas realizacji skracamy o połowę.

Tryb ekspresowy

Tryb ekspresowy charakteryzuje się indywidualną wyceną i najszybszą możliwą realizacją tłumaczenia.

Format i korekta

Tłumaczenia pisemne wykonywane są w edytorze wskazanym przez klienta, a format dokumentu przekładu jest identyczny z formatem dokumentu źródłowego. Pracujemy w programach CAT (SDL Trados, MemoQ i inne), wykonujemy także tłumaczenia w innych programach, takich jak PowerPoint.

 

Każde tłumaczenie wykonywane jest przez odpowiednio dobranego tłumacza, a następnie poddawane korekcie. Na życzenie naszych klientów oferujemy także możliwość konsultacji tłumaczenia u niezależnego specjalisty lub weryfikacji językowej przez native speakera tekstu tłumaczonego w naszym biurze oraz dokumentu w języku obcym dostarczonego przez klienta.

 

Strona rozliczeniowa

Tłumaczenia zwykłego, podstawowa jednostka służąca do szacowania objętości tekstu, obejmuje 1500 znaków ze spacjami tekstu wynikowego.

 

Dzięki wprowadzeniu standardowej strony rozliczeniowej, tłumaczenia są rozliczane na podstawie rzeczywistego nakładu pracy, a na ostateczne rozliczenie nie mają wpływu takie czynniki jak wielkość czcionki, gęstość druku, schematy, zdjęcia czy inne elementy wklejone w tekst.

Obróbka graficzna i przygotowanie do druku

 

Obróbka graficzna obejmuje przygotowanie tłumaczenia w formie najbardziej zbliżonej do oryginału, z zachowaniem tabel, schematów, wykresów, zdjęć i innych elementów graficznych, a także z materiałów nieedytowalnych. Dokumenty przygotowane w ten sposób wiernie odwzorowują układ dokumentu oryginalnego, dlatego forma ta często jest wybierana w przypadku tłumaczeń instrukcji obsługi lub innych dokumentów zawierających elementy graficzne.

Przygotowanie do druku to usługa polegająca na wykonaniu składu materiału umożliwiającego późniejszy wydruk wysokonakładowy.