Tłumaczenia ustne

W przypadku tłumaczeń ustnych oferujemy możliwość obsługi naszych klientów na terenie całego kraju
Zapewniamy kompleksową obsługę konferencji oraz wsparcie tłumaczy konsekutywnych, symultanicznych i sprzęt konferencyjny.

 

Tłumaczenia ustne wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy, posiadających odpowiednią wiedzę, predyspozycje i praktykę zawodową.

Podstawowe rodzaje tłumaczeń ustnych:

Stosowane na konferencjach. Tłumacze pracują w kabinach, uczestnicy konferencji odbierają tłumaczenie przez słuchawki. Tłumaczenie odbywa się równolegle z wypowiedzią prelegenta. W tego typu tłumaczeniu bierze udział dwóch tłumaczy

Tłumaczenie po dłuższym fragmencie wypowiedzi, stosowane na spotkaniach, szkoleniach czy niewielkich konferencjach

„zdanie po zdaniu” – ma zastosowanie np. w sytuacjach biznesowych, gdy istotna jest maksymalna precyzja wypowiedzi

Stosowane na zebraniach lub konferencjach, gdy tłumacz dyskretnie przekazuje treść jednemu odbiorcy lub niewielkiej grupie, nie przerywając wystąpienia prelegenta

Tłumaczenie ustne tekstu pisanego, np. na spotkaniach biznesowych, w sądach

W których tłumacz towarzyszy klientowi podczas podróży, rozmów służbowych czy serii spotkań

Wykonywane przez tłumaczy przysięgłych na potrzeby sądów, policji itp. oraz na potrzeby klientów zawierających transakcje lub umowy przed notariuszem, na ślubach i w innych okolicznościach wymagających poświadczenia