Niedawno rozpoczęliśmy współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą przy projekcie promującym cross-border i zachęcającym polskie firmy do rozwijania eksportu.

Internet daje nieograniczone możliwości sprzedażowe i umożliwia dotarcie do klientów na całym świecie.

Dlatego też cross-border e-commerce, czyli handel transgraniczny w Internecie, jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi handlu internetowego.

#ekspansja #crossborder #nowerynki #rozwoj #krajowaizbagospodarcza #tlumaczenia #arcuslink #biurotlumaczen