W nadchodzącym roku coraz większe znaczenie będzie miała umiejętność tłumaczenia i adaptowania prostego, internetowego story-tellingu. Pandemia i rozwój technologii sprawiła, że e-commerce rozwija się jak nigdy dotąd, a sam wzrost sprzedaży internetowej cały czas rośnie.

Możliwości dotarcia do klientów, jakie daje reklamodawcom internet czynią go bardzo atrakcyjną ścieżką marketingową. Za pomocą internetowych platform reklamowych jedna kampania jest w stanie dotrzeć do odbiorców na całym świecie.

W nadchodzącym czasie będzie rosła rola tłumaczeń w digitalowej komunikacji. Przetłumaczenia tego typu wymagają nie tylko treści o charakterze marketingowym, ale znaczenia nabiera także wiedza o kulturze danego kraju. Odwoływanie się do różnych kontekstów staje się niemożliwe, gdy marketingowiec nie zna specyfiki zachowań swoich odbiorców. Zatem tłumaczenia odgrywają swoją rolę nie tylko w obszarze marketingu, ale także w obszarze doświadczenia użytkownika (user experience).
#ecommerce #biznes #tlumaczenia #tlumacz #sprzedazinternetowa #marketing #digital #arcuslink #biurotlumaczen #sprzedaz #userexperience