Tłumaczenie konferencyjne to rodzaj komunikacji opierający się wyłącznie na tłumaczeniu w formie ustnej.

Celem takiego tłumaczenia jest przekazanie treści w ten sam sposób, w jaki prezentuje to mówca, uwzględniając jego wszystkie emocje,

ton głosu, a nawet przekonania. Tłumacz wypowiada się w pierwszej osobie, aby lepiej móc przedstawić sens słów prelegenta.

Jest to trudna sztuka i wymaga absolutnej podzielności uwagi, maksymalnej koncentracji i doskonałej znajomości języka obcego.

Pandemia przyspieszyła wszelkie procesy udziału nowoczesnych technologii w naszym codziennym życiu.

Między innymi spotkania i online stały się nieoderwalną częścią sfery biznesowej i konferencji.

Wszystko za sprawą rozwoju sprawności i możliwości takich platform komunikacyjnych, jak Microsoft Teams, Google Meet czy Zoom.

W przypadku gdy w takiej konferencji biorą udział osoby z całego świata, warto zadbać o profesjonalne tłumaczenia spotkań online.

Nasze biuro tłumaczeń już od roku obsługuje właśnie takie konferencje online dla telewizji BIZNES24,

gdzie emitowane są wystąpienia szefów Europejskiego Banku Centralnego oraz Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych,

na których przekazywane są kluczowe informacje dla rynków światowych.

#konferencje #tlumaczenia #arcuslink #biurotlumaczen #online #teams #zoom #google #tlumaczprzysiegly #biznes24  #konferencjaonline