Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) są wymagane w sądach, urzędach, bankach czy instytucjach ubezpieczeniowych.

Tylko dokumentacja z poświadczeniem i pieczęcią tłumacza przysięgłego może być rozpatrzona w urzędzie.

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest przetłumaczyć każdy element dokumentacji, łącznie z podpisami i pieczątkami.

Skorzystaj z naszych rzetelnych tłumaczeń przysięgłych na i z wszystkich języków europejskich i większości pozaeuropejskich https://www.arcuslink.pl/tlumaczenia-przysiegle/

#tlumaczenia #tlumaczenialodz #tlumaczeniaprzysiegle #tlumaczeniaprzysieglelodz #tlumaczprzysiegly #tlumaczprzysieglylodz #lodz #biurotlumaczenlodz